Home

              ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเราทุกคน โดยเฉพาะเทคโนโลยีในเรื่องการรักษาความปลอดภัยประเภทกล้องวงจรปิด ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ของกลุ่มบริษัท ทีซีที กรุ๊ป ภายใต้ตราสินค้า วาตาชิทำให้ลูกค้าทั่วไปมั่นใจได้ว่า เราเป็นผู้นำสินค้าทางด้าน ระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร มีสินค้าที่มีคุณภาพ และการพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งความพร้อมในเรื่องทีมงานหลังบริการด้านการขาย มีเบอร์โทรศัพท์ Call Center 1795 เพื่อรองรับความต้องการและให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้น รวมทั้งสร้างตราสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ

 

 

           อีกทั้งกลุ่มบริษัท ทีซีที กรุ๊ป ยังมีสินค้า Accessories Computer ภายใต้ตราสินค้า Dtech และ กระเป๋า WXD ที่กลุ่มบริษัท ทีซีที กรุ๊ป ได้คัดสรรมาเพื่อตอบสนองความต้องการ ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีที่ทันสมัย, คุณภาพสินค้า รวมทั้งราคาที่ยุติธรรม และยังทำส่งเสริมการขายร่วมกับพันธมิตรทางการค้า ควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สินค้าในกลุ่มบริษัท ทีซีที กรุ๊ป ให้เป็นที่รู้จัก และเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้นตามแนวความคิดปรัชญาการทำงานที่เรายึดถือมา โดยตลอด