รับสมัครงาน

2
Yes
None
1
Name...
/index.php/jobs/
Thumbnail

Categories:

พนักงานขาย / Sales Image
2,
0,
,
พนักงานขาย / Sales,
IT Support (กล้องวงจรปิด) Image
2,
0,
,
IT Support (กล้องวงจรปิด),
ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager) Image
2,
0,
,
ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager),
ขับรถส่งสินค้า Image
2,
0,
,
ขับรถส่งสินค้า,
พนักงานขาย / Sales
พนักงานขาย / Sales Image

รายละเอียดงาน

ให้คำแนะนำเสนอขายสินค้าประเภทกล้องวงจรปิดและสินค้าประเภทระบบรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ
ดูแลฐานลูกค้าเก่าและเปิดลูกค้าใหม่
บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบิติงาน

ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯและต่างจังหวัด(ภาคเหนือ)หลายจังหวัด

จำนวน 4 อัตรา

เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ( + คอมมิชชั่น + ค่าน้ำมัน + เบี้ยเลี่ยง )

คุณสมบัติผู้สมัคร

เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับ ม.6, ปวช., ปวส. หรือปริญญาตรี ทุกสาขา
มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบต่องาน กระตือรือล้นในการทำงาน
มีทักษะในการขายและมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าด้านไอทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
รู้และชำนาญเส้นทางในต่างจังหวัด(เซลล์ต่างจังหวัด)

สวัสดิการ

ประกันสังคม
วันหยุดพักผ่อนประจำปีโบนัส
ชุดฟอร์ม
เบี้ยขยัน
ค่าคอมมิชชั่น
สัมมนาประจำปี
เงินพิเศษอื่นๆ ตามตำแหน่ง
สวัสดิการบางอย่างขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ

joinus

2,
0,
,
พนักงานขาย / Sales,
IT Support (กล้องวงจรปิด)
IT Support (กล้องวงจรปิด) Image

ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานกล้องวงจรปิดให้กับลูกค้า การเซ็ตระบบ การดูออนไลน์ผ่านมือถือ

เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

4 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย / หญิง อายุ 23  ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ,ปวส. , ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบต่องาน
มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานไอทีพิจารณาเป็นพิเศษ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ

สวัสดิการ
ประกันสังคม
วันหยุดพักผ่อนประจำปีโบนัส
ชุดฟอร์ม
เบี้ยขยัน
ค่าคอมมิชชั่น
สัมมนาประจำปี
เงินพิเศษอื่นๆ ตามตำแหน่ง
สวัสดิการบางอย่างขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ

joinus

2,
0,
,
IT Support (กล้องวงจรปิด),
ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager)
ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager) Image

ลักษณะงาน
– บริหาร ควบคุม ทีมขาย ให้ทำยอดขายตามที่บริษัทกำหนด และมอบหมาย
วางแผนงานการขาย เพื่อทำให้ทีมงานบรรลุ เป้าหมาย
– กำหนดทิศทางการขาย
– วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขายและวางแผนกลยุทธ์การขาย

คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา – มีความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง – มีมนุษย์สัมพันธ์ดีใจรักงานขาย มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรองดีเยี่ยม – มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่เปิดรับอย่างน้อย 3 ปี -มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี – มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไอที หรือกล้องวงจรปิด พิจารณาเป็นพิเศษ

2,
0,
,
ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager),
ขับรถส่งสินค้า
ขับรถส่งสินค้า Image

เงินเดือน:11000บาทขึ้นไป(โอที+เบี้ยขยัน+ค่าโทรศัพท์)

รายละเอียดงาน

ขับรถส่งสินค้าในเขตกรุงเทพ และปริมลฑลตามเขตที่รับผิดชอบ

สถานที่ปฏิบัติงาน

ซ.พัฒนาการ 20 แยก 5 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพ

สวัสดิการ
ประกันสังคม
วันหยุดพักผ่อนประจำปีโบนัส
ชุดฟอร์ม
เบี้ยขยัน
ค่าคอมมิชชั่น
สัมมนาประจำปี
เงินพิเศษอื่นๆ ตามตำแหน่ง
สวัสดิการบางอย่างขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และเกณฑ์การพิจารณาของบริ  ษัทฯ

 

2,
0,
,
ขับรถส่งสินค้า,
พนักงานขาย / Sales Image
พนักงานขาย / Sales
รายละเอียดงาน ให้คำแนะนำเสนอขายสินค้าประเภทกล้องวงจรปิดและสินค้าประเ... Read More
2,
0,
,
พนักงานขาย / Sales,
IT Support (กล้องวงจรปิด) Image
IT Support (กล้องวงจรปิด)
ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานกล้องวงจรปิดให้กับลูกค้า การเซ็ตระบบ การดูออนไ... Read More
2,
0,
,
IT Support (กล้องวงจรปิด),
ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager) Image
ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager)
ลักษณะงาน – บริหาร ควบคุม ทีมขาย ให้ทำยอดขายตามที่บริษัทกำหนด และมอบหมาย วางแผน... Read More
2,
0,
,
ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager),
ขับรถส่งสินค้า Image
ขับรถส่งสินค้า
เงินเดือน:11000บาทขึ้นไป(โอที+เบี้ยขยัน+ค่าโทรศัพท์) รายละเอียดงาน ขับร... Read More
2,
0,
,
ขับรถส่งสินค้า,