รับสมัครงาน

IT Support (กล้องวงจรปิด)

IT Support (กล้องวงจรปิด) Image

ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานกล้องวงจรปิดให้กับลูกค้า การเซ็ตระบบ การดูออนไลน์ผ่านมือถือ

เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

4 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย / หญิง อายุ 23  ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ,ปวส. , ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบต่องาน
มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานไอทีพิจารณาเป็นพิเศษ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ

สวัสดิการ
ประกันสังคม
วันหยุดพักผ่อนประจำปีโบนัส
ชุดฟอร์ม
เบี้ยขยัน
ค่าคอมมิชชั่น
สัมมนาประจำปี
เงินพิเศษอื่นๆ ตามตำแหน่ง
สวัสดิการบางอย่างขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ

joinus

IT Support (กล้องวงจรปิด)

IT Support (กล้องวงจรปิด) Image

ให้คำแนะนำ ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานกล้องวงจรปิดให้กับลูกค้า การเซ็ตระบบ การดูออนไลน์ผ่านมือถือ

เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป

4 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย / หญิง อายุ 23  ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ,ปวส. , ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีความรับผิดชอบต่องาน
มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานไอทีพิจารณาเป็นพิเศษ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในงานบริการ

สวัสดิการ
ประกันสังคม
วันหยุดพักผ่อนประจำปีโบนัส
ชุดฟอร์ม
เบี้ยขยัน
ค่าคอมมิชชั่น
สัมมนาประจำปี
เงินพิเศษอื่นๆ ตามตำแหน่ง
สวัสดิการบางอย่างขึ้นอยู่กับผลประกอบการ และเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทฯ

joinus