รับสมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager)

ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager) Image

ลักษณะงาน
– บริหาร ควบคุม ทีมขาย ให้ทำยอดขายตามที่บริษัทกำหนด และมอบหมาย
วางแผนงานการขาย เพื่อทำให้ทีมงานบรรลุ เป้าหมาย
– กำหนดทิศทางการขาย
– วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขายและวางแผนกลยุทธ์การขาย

คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา – มีความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง – มีมนุษย์สัมพันธ์ดีใจรักงานขาย มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรองดีเยี่ยม – มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่เปิดรับอย่างน้อย 3 ปี -มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี – มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไอที หรือกล้องวงจรปิด พิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager)

ผู้จัดการฝ่ายขาย (Sales Manager) Image

ลักษณะงาน
– บริหาร ควบคุม ทีมขาย ให้ทำยอดขายตามที่บริษัทกำหนด และมอบหมาย
วางแผนงานการขาย เพื่อทำให้ทีมงานบรรลุ เป้าหมาย
– กำหนดทิศทางการขาย
– วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขายและวางแผนกลยุทธ์การขาย

คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 40 ปีขึ้นไป – วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา – มีความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง – มีมนุษย์สัมพันธ์ดีใจรักงานขาย มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรองดีเยี่ยม – มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่เปิดรับอย่างน้อย 3 ปี -มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความอดทน สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี – มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไอที หรือกล้องวงจรปิด พิจารณาเป็นพิเศษ