ข่าวสาร

5 มีนาคม 2564 คุณชอง ทอง ซิ ประธานกลุ่มบริษัท ทีซีที กรุ๊ป ได้รับเกียรติจาก นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมกลุ่มเครือข่ายอีก 21 บริษัท ที่เป็นผู้มีอุปการคุณ และสนับสนุนการดำเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการมีส่วนช่วยพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน การผลิตกำลังแรงงานด้านงานระบบรักษาความปลอดภัย เช่นกล้องวงจรปิด และระบบควบคุมการเข้าออกภายในอาคาร เชิงปริมาณและคุณภาพ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ซึ่งเมื่อปี พ.ศ. 2563-2564 ที่ผ่านมาบริษัท ทีซีที กรุ๊ป ได้จัดการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับช่างกล้องวงจรปิดทั่วประเทศจำนวนมากกว่า 800 คน ในหลักสูตรการบำรุงรักษาและติดตั้งกล้องวงจรปิด